Přeskočit na obsah

Jsme uskupení nezávislých osobností ze Židenic a Juliánova v čele s Petrem Kuncem, který je zde už druhé volební období místostarostou pro oblast územního plánování, dopravy a životního prostředí. Spolu s ním kandiduje i Jana Šťastná, předsedkyně spolku Šťastné Židenice z.s. a autorka konceptu Společenského centra Karas a organizátorka kulturních akcí.

V Židenicích a Juliánově máme za sebou mnoho realizovaných projektů. Víme jak představy, plány a myšlenky proměnit ve skutečnost. Proto náš volební program nejsou plané sliby. Prokázali jsme to na desítkách konkrétních příkladech, ať už je to areál Bzzzukot, sběrné středisko, MŠ Letní, úprava okolí židenického nádraží, Juliánovské náměstí, park Marie Kudeříkové, park Bedřich, psí výběhy nebo rekonstrukce objektů Filipínského 1, Šámalova 10 a v neposlední řadě záchrana Smuteční síně od prof. Ing. arch. Ivana Rullera.

Rádi bychom se v komunálních volbách na podzim letošního roku ucházeli o vaše hlasy jako sdružení nezávislých kandidátů s názvem Hlas pro Židenice.

Naši kandidátku můžete podpořit také finančním darem v jakékoli výši na účet 2380358010/3030. Děkujeme!

Kvalitní péče o městské byty a jejich transparentní přidělování.

Více financí na zeleň a úklid veřejných prostranství.

Dostatek míst a zdravá strava ve školách a školkách.